Evaluating conservation effectiveness of protected areas: advances and new perspectives
Wei Wang,Lijuan Xin,Jinhong Du,Bing Chen,Fangzheng Liu,Libo Zhang,Junsheng Li
Biodiv Sci . 2016, (10): 1177 -1188 .  DOI: 10.17520/biods.2016162