Habitat suitability assessment of Przewalski’s gazelle in the Hudong- Ketu area, Qinghai, China
Xiulei Wang, Diqiang Li, Bo Wu, Hongxiao Yang
Biodiv Sci . 2005, (3): 213 -220 .  DOI: 10.1360/biodiv.050014