Distribution of terrestrial national nature reserves in relation to human activities and natural environments in China
Guanghua Zhao,Yu Tian,Zhiyao Tang,Junsheng Li,Hui Zeng
Biodiv Sci . 2013, (6): 658 -665 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.08048