Ecological niche modeling and its applications in biodiversity conservation
Gengping Zhu,Guoqing Liu,Wenjun Bu,Yubao Gao
Biodiv Sci . 2013, (1): 90 -98 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.09106