Distyly and heteromorphic self-incompatibility of Hedyotis pulcherrima (Rubiaceae)
Xinxin Liu, Xiaoqin Wu, Dianxiang Zhang
Biodiv Sci . 2012, (3): 337 -347 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2012.11243