Effects of cover crops on mite communities in tea plantations
Lilin Chen, Sheng Lin, Minsheng You, Shaobo Chen, Liette Vasseur, Shuchun Ye
Biodiv Sci . 2011, (3): 353 -362 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.10117