Pilot areas for national park system in China: Progress, problems and recommendations
Boyan Li, Yanpeng Zhu, Weiwei Liu, Shuang Li, Mengdi Fu, Yueheng Ren, Xuan Cai, Junsheng Li
Biodiv Sci . 2021, (3): 283 -289 .  DOI: 10.17520/biods.2020258