Conservation gap analysis for the Yellow Sea Ecoregion
Fangyuan Qu, Shuyun Li, Linlin Zhao, Chungwing Yeung, Mingyang Wan, Lyutong Cai, Zhaohui Zhang
Biodiv Sci . 2021, (3): 385 -393 .  DOI: 10.17520/biods.2020443