Phenotypic plasticity of Alternanthera philoxeroides in response to simulated daily warming: Introduced vs. native populations
Heyan Huang, Zhengcai Zhu, Jihua Wu, Qiong La, Yonghong Zhou, Xiaoyun Pan
Biodiv Sci . 2021, (4): 419 -427 .  DOI: 10.17520/biods.2020387