Adaptive significance of mass-flowering in Hedychium coccineum (Zingiberaceae)
Jiangyun Gao, Chunling Sheng, Shuxia Yang
Biodiv Sci . 2012, (3): 376 -385 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2012.10034