A checklist of plants associated with the rare and endangered plant, Parakmeria lotungensis (Magnoliaceae)
Hongfeng Chen, Jinsong Zhou, Rongjing Zhang, Meina Wang, Qingwen Zeng, Fuwu Xing
Biodiv Sci . 2012, (4): 527 -531 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2012.05013