Diversity and distribution of higher plants in Yunnan, China
Li Chen,Hongjin Dong,Hua Peng
Biodiv Sci . 2013, (3): 359 -363 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.05162