Camera-trapping survey on mammals and birds in Baihe National Nature Reserve, Sichuan Province
Kai Huang, Yaqiong Wan, Jiaqi Li, Yujing Zhu, Zhiyu Sun, Wancai Xia, Dayong Li, Baoping Ren
Biodiv Sci . 2021, (4): 554 -559 .  DOI: 10.17520/biods.2020270