Camera-trapping survey on mammals and birds in a forest dynamics plot in Hainan Jianfengling National Nature Reserve
Jinhua Mo, Yunrui Ji, Han Xu, Diqiang Li, Fang Liu
Biodiv Sci . 2021, (6): 819 -824 .  DOI: 10.17520/biods.2020350