Growth differences and characteristics of root and leaf morphological traits for different mycorrhizal tree species in the subtropical China: A case study of Xingangshan, Jiangxi Province
Yuanli Ouyang, Cancan Zhang, Xiaofan Lin, Lixin Tian, Hanjiao Gu, Fusheng Chen, Wensheng Bu
Biodiv Sci . 2021, (6): 746 -758 .  DOI: 10.17520/biods.2020368