China’s wildlife camera-trap monitoring needs a unified standard
William J. McShea, Xiaoli Shen, Fang Liu, Tianming Wang, Zhishu Xiao, Sheng Li
Biodiv Sci . 2020, (9): 1125 -1131 .  DOI: 10.17520/biods.2020188