Introduction to the wildlife camera-trapping database of the middle Qinling Mountains
Xuehua Liu, Yuke Zhang, Xiangyu Zhao, Xiangbo He, Qiong Cai, Yun Zhu, Baisuo He, Qiang Jiu
Biodiv Sci . 2020, (9): 1075 -1080 .  DOI: 10.17520/biods.2020094