Effect of climate change and economic development on hemorrhagic fever with renal syndrome
Xiang Hou, Tuo Feng, Ning Han, Jing Wang, Xiaoning Chen, Xiaolei An, Lei Xu, Qiyong Liu, Gang Chang
Biodiv Sci . 2020, (10): 1229 -1237 .  DOI: 10.17520/biods.2020264