SP2000: An open-sourced R package for querying the Catalogue of Life
Liuyong Ding, Hao Li, Juan Tao, Jinlong Zhang, Minrui Huang, Ke Yang, Jun Wang, Chengzhi Ding, Daming He
Biodiv Sci . 2021, (1): 118 -122 .  DOI: 10.17520/biods.2020235