Status and management strategy for rare and endangered key protected wild plants in the Luoxiao Mountains
Zhongcheng Liu, Zhong Zhang, Yong Lan, Wanyi Zhao, Jia Liu, Chunquan Chen, Wenbo Liao, Lei Wang
Biodiv Sci . 2020, (7): 867 -875 .  DOI: 10.17520/biods.2019303