Fish diversity and resource status in the Yangxian Section of the Hanjiang River under the context of inter-basin water transfer
Yang Zhao, Chengyi Niu, Xuejian Li, Haibo Liu, Guang Sun, Zunlan Luo, Yahui Zhao
Biodiv Sci . 2021, (3): 361 -372 .  DOI: 10.17520/biods.2020158