Camera-trapping survey on mammals and birds in the Guangdong Yunkaishan National Nature Reserve
Linmiao Li, Huiyun Chi, Yaqiong Wan, Jiabin Zhou, Libiao Zhang, Xiangyang He, Wenzhong Huang, Bojun Zhang, Zhanrong Xu, Changchuan Liu, Renyan Lai, Xiufang Zhu, Youyu Li, Jiaqi Li, Jinping Chen
Biodiv Sci . 2020, (9): 1154 -1159 .  DOI: 10.17520/biods.2020103