Progress and outlook for soundscape ecology
Ying Zhao, Xiaoli Shen, Sheng Li, Yanyun Zhang, Renhua Peng, Keping Ma
Biodiv Sci . 2020, (7): 806 -820 .  DOI: 10.17520/biods.2020114