Phylogenetic structure of Vitex negundo var. heterophylla communities and Spiraea trilobata shrub communities in the North Taihang Mountain
Lei Dong Jing Wang Yonggang Liu Zhiping Zhao Xiangcheng Mi Ke Guo
Biodiv Sci . 2021, (1): 0 -0 .  DOI: 10.17520/biods.2020192