Canopy structure is an important factor driving local-scale woody plant functional beta diversity
Changyan Zhou Bin Wang Yun Deng Junjie Wu Min Cao Luxiang Lin
Biodiv Sci . 0, (): 0 -0 .  DOI: 10.17520/biods.2020092