Plant strategies for nitrogen acquisition and their effects on exotic plant invasions
Simiao Sun, Jixin Chen, Weiwei Feng, Chang Zhang, Kai Huang, Ming Guan, Jiankun Sun, Mingchao Liu, Yulong Feng
Biodiv Sci . 2021, (1): 72 -80 .  DOI: 10.17520/biods.2020072