The species composition and distributional characteristics of invasive alien plants along the new Sichuan-Tibet Railway (Ya’an to Changdu section)
Hengning Deng, Wenbin Ju, Yundong Gao, Junyi Zhang, Shiqi Li, Xinfen Gao, Bo Xu
Biodiv Sci . 2020, (10): 1174 -1181 .  DOI: 10.17520/biods.2020018