Butterfly community structure and species-abundance distribution in different habitats in the Xinglong Mountains National Nature Reserve
Suqin Shang, Xingbo Wu, Zhaolong Wang, Henian Peng, Huili Zhou, Hongyong Zhang, Yinglu Bai
Biodiv Sci . 2020, (8): 983 -992 .  DOI: 10.17520/biods.2019386