Influence of human disturbance on butterfly diversity in the Hupingshan National Nature Reserve
Min Deng, Mingwei Liao, Chenbin Wang, Chengqing Liao, Zujie Kang, Fangzhou Ma, Guohua Huang
Biodiv Sci . 2020, (8): 931 -939 .  DOI: 10.17520/biods.2019334