Newly recorded species of seed plants from Xizang, China
Cheng Liu, Jidong Ya, Yongjie Guo, Jie Cai, Ting Zhang
Biodiv Sci . 2020, (10): 1238 -1245 .  DOI: 10.17520/biods.2020161