Diversity of butterfly communities in the Qiyunshan National Nature Reserve
Dunyuan Huang, Shigui Huang, Jianhao Wang, Hongying Li, Feiyue Dou, Ke Zhang, Xianglong Zhu, Fangzhou Ma
Biodiv Sci . 2020, (8): 958 -964 .  DOI: 10.17520/biods.2019420