The conservation status of orchids in Guangdong Province
Lingling Zhang, Ziyue Liu, Ruijiang Wang
Biodiv Sci . 2020, (7): 787 -795 .  DOI: 10.17520/biods.2019400