Camera-trapping survey of wild mammals and birds in Daxiangling Nature Reserve, Sichuan Province
Peng Liu, Mingxia Fu, Dunwu Qi, Xinqiang Song, Wei Wei, Wanjing Yang, Yuxiang Chen, Yanshan Zhou, Jiabin Liu, Rui Ma, Ji Yu, Hong Yang, Peng Chen, Rong Hou
Biodiv Sci . 2020, (7): 905 -912 .  DOI: 10.17520/biods.2019381