Construction progress of the Camera-trapping Network for the Mountains of Southwest China
Sheng Li, William J. McShea, Dajun Wang, Xiaoli Shen, Hongliang Bu, Tianpei Guan, Fang Wang, Xiaodong Gu, Xiaofeng Zhang, Haohong Liao
Biodiv Sci . 2020, (9): 1049 -1058 .  DOI: 10.17520/biods.2020038