Significance of country red lists of endangered species for biodiversity conservation
Zhigang Jiang, Jianping Jiang, Yuezhao Wang, E Zhang, Yanyun Zhang, Bo Cai
Biodiv Sci . 2020, (5): 558 -565 .  DOI: 10.17520/biods.2020149