Biocrusts impact niche separation of ammonia oxidizing microorganisms in the Gurbantunggut Desert, northwestern China
Xin Liu, Xiaoying Rong, Yuanming Zhang
Biodiv Sci . 2021, (1): 43 -52 .  DOI: 10.17520/biods.2019415