Diversity of endophytic diazotrophs isolated from Oryza alta
Liping Liu, Ruifeng Song, Fu Zhang, Xiuxiang Zhang, Guixiang Peng, Zhiyuan Tan
Biodiv Sci . 2020, (8): 1018 -1025 .  DOI: 10.17520/biods.2019366