Diversity and habitat selection of amphibians in rocky desertification area in northwestern Guizhou
Cunlu Wang,Hu Chen,Hua Xiao,Hongmei Zhang,Linzhi Li,Cheng Guo,Jing Chen,Qiang Wei
Biodiv Sci . 2020, (4): 485 -495 .  DOI: 10.17520/biods.2019351