Field monitoring of mammals and birds using infrared cameras in Mayanghe National Nature Reserve, Guizhou, China
Yang Xiongwei,Wu Ankang,Zou Qixian,Li Guangrong,Zhang Mingming,Hu Canshi,Su Haijun
Biodiv Sci . 2020, (2): 219 -225 .  DOI: 10.17520/biods.2019306