Community composition and diversity of cultivable endophytic bacteria isolated from Dongxiang wild rice
Zhiyuan Chen, Jun Liu, Xingpeng Yang, Meng Liu, Ya Wang, Zhibin Zhang, Du Zhu
Biodiv Sci . 2019, (12): 1320 -1329 .  DOI: 10.17520/biods.2019219