Progress on the clonality of epiphytic ferns
Jingqi Sun, Quan Chen, Hangyu Li, Yanfen Chang, Hede Gong, Liang Song, Huazheng Lu
Biodiv Sci . 2019, (11): 1184 -1195 .  DOI: 10.17520/biods.2019120