Insight into evolution of land plants from living ferns and lycopods
Yuehong Yan, Ran Wei, Jiangping Shu, Xianchun Zhang
Biodiv Sci . 2019, (11): 1165 -1171 .  DOI: 10.17520/biods.2019423