Camera-trapping survey of mammals and birds in the Foping National Nature Reserve, China
Ma Yisheng,Ma Qingqing,He Nianjun,Zhu Dapeng,Zhao Kaihui,Liu Hongcai,Li Shuai,Sun Liang,Tang Liubin
Biodiv Sci . 2020, (2): 226 -230 .  DOI: 10.17520/biods.2019240