The reproductive characteristics of core germplasm in a native Metasequoia glyptostroboides population
Manling Wu, Lan Yao, Xunru Ai, Jiang Zhu, Qiang Zhu, Jin Wang, Xiao Huang, Jianfeng Hong
Biodiv Sci . 2020, (3): 303 -313 .  DOI: 10.17520/biods.2019194