A catalogue of animal type specimens from the Libo World Nature Heritage Site, China
Yi Zhou,Tianyou Yang,Jingcheng Ran,Xu Zhang
Biodiv Sci . 2019, (12): 1345 -1351 .  DOI: 10.17520/biods.2019246