Assessment of the threatened status of macro-basidiomycetes in China
Tiezheng Wei,Ke Wang,Xiaodan Yu,Yi Li,Haijun Wu,Hongmei Wu,Yonghui Wang,Xiaodan Wei,Binbin Li,Lan Jiang,Yijian Yao
Biodiv Sci . 2020, (1): 41 -53 .  DOI: 10.17520/biods.2019164