Incorporating species distribution model into the red list assessment and conservation of macrofungi: A case study with Ophiocordyceps sinensis
Yi Li,Zhiyao Tang,Yujing Yan,Ke Wang,Lei Cai,Jinsheng He,Song Gu,Yijian Yao
Biodiv Sci . 2020, (1): 99 -106 .  DOI: 10.17520/biods.2019158