Progress and prospects of the Post-2020 Global Biodiversity Framework
Geng Yijia,Tian Yu,Li Junsheng,Xu Jing
Biodiv Sci . 2020, (2): 238 -243 .  DOI: 10.17520/biods.2019363