Red list assessment of macrofungi in China: Challenges and measures
Yi Li,Dongmei Liu,Ke Wang,Haijun Wu,Lei Cai,Lei Cai,Junsheng Li,Yijian Yao
Biodiv Sci . 2020, (1): 66 -73 .  DOI: 10.17520/biods.2019178