The use of Checklist of Fungi in China database in the red list assessment of macrofungi in China
Ke Wang,Mingjun Zhao,Jinhe Su,Liu Yang,Hong Deng,Yonghui Wang,Haijun Wu,Yi Li,Hongmei Wu,Xiaodan Wei,Tiezheng Wei,Lei Cai,Yijian Yao
Biodiv Sci . 2020, (1): 74 -98 .  DOI: 10.17520/biods.2019163